Lekmonitors & lekzoekers

Het monitoren en detecteren van lekken is ontzettend belangrijk vandaag de dag. Door het tijdig detecteren en het voorkomen van lekken kan men snel actie ondernemen waardoor het niet alleen gunstig is voor jou maar ook voor het milieu. Lekkages van HFK en CFK koudemiddelen brengen  een enorme schade toe aan het milieu en aan de ozonlaag. Het broeikaseffect is niet te overzien. Met dit apparatuur kan je heel efficiënt en gemakkelijk lekken monitoren en detecteren.