Inloggen

Log in om producten te bestellen, uw gegevens te beheren of eerdere bestellingen te bekijken.

Beschikbaarheid HFK's

Beschikbaarheid HFK's

Infoblad over de terugfasering van koudemiddelen

Koudemiddelen en Reclaim

Als professional in de koeltechniek & de klimaatbeheersing biedt Gasco Benelux een uitgebreid assortiment koudemiddelen aan. Onze koudemiddelen voldoen aan de wettelijke Europese regelgeving rond F-gassen (EU verordenig nr 517/2014). Het doel van deze regelgeving is om de broeikasgassen en CO2 uitstoot aanzienlijk te verlagen. Ze moet er voor zorgen dat op Europees niveau een afname tegen 2030 met 79% van de emissies van 2005 wordt gerealiseerd. Zo ambieert deze nieuwe verordening vooral een snelle afbouw van het gebruik van F-gassen met een hoge GWP-waarde. Waardoor bepaalde F-gassen gaan uitfaseren en verdwijnen. Gasco Benelux biedt nieuwe koelgas oplossingen aan ter vervanging van de oude F-gassen. Deze nieuwe koelgassen hebben een veel lager GWP en lager energieverbruik. Via deze Roadmap kunt u zich verdiepen in de koelgas mogelijkheden van vandaag.