Nieuwsbrief februari: Nieuwe stap in de uitfasering van HFK's

Via deze nieuwsbrief leer je meer over welke nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 invoege treden en welke koudemiddelen u hiermee kunnen helpen.

Lees onze nieuwsbrief van februari

Nieuwsbrief februari: Nieuwe stap in de uitfasering van HFK's