Nieuwe F-Gas regelgeving treedt op 11 maart in werking!

De tekst is op 20 februari 2024 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt 20 dagen na publicatie, op 11 maart, in werking.

De verordening (EU) 2024/573 heeft als doel om de hoeveelheden gefluoreerde koudemiddelen die op de markt worden gebracht aanzienlijk te beperken.

Gasco somt de belangrijkste punten op:

  • De tekst benadrukt de vermindering van HFK-quota’s tot een geleidelijke afschaffing in 2050.
  • Volledig verbod voor het op de markt brengen van bepaalde producten en apparaten die HFK’s bevatten (bijvoorbeeld: huishoudelijke koelkasten, koelers, isolatieschuim en spuitbussen)
  • Introductie van nieuwe beperkingen en/of restricties voor commerciële en industriële koeling, airconditioning en warmtepompen, en elektrische schakelaars.

Er staan dan ook specifieke data vast voor de volledige uitbanning van het gebruik van gefluoreerde gassen voor bepaalde toepassingen in nieuwe apparatuur:

  • In huishoudelijke koelkasten vanaf 2026;
  • In chillers <12kW vanaf 2032;
  • In monoblocs airco en warmtepompen <12kW vanaf 2032;
  • In split airco en warmtepomp systemen <12kW vanaf 2035.

Voor het onderhoud en de service van installaties gelden deze volgende nieuwe regels:

  • 2025 wordt het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen met een GWP ≥ 2500 voor alle koelapparatuur verboden (met uitzondering van geregenereerde gassen tot 2030) en 2026 voor airconditioning en warmtepompen,
  • 2032 wordt het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen met een GWP ≥ 750 voor vaste koelapparatuur, met uitzondering van koelers, verboden (met uitzondering van geregenereerde koudemiddelen waar geen beperking geldt).