Nieuwe auto-a/c voor laag-GWP-koudemiddelen R1234yf of R152a

De Indiase autofabrikant Tata Motor ontwikkelt samen met Mahle, een Duitse leverancier voor de automobielsector, een "Secundary Loop Mobile Air Conditioning System" (SL-MAC) voor auto's. Het project moet de toepassing van nieuwe koudemiddelen mogelijk maken.

 

Doel van het project is om een aircosysteem voor auto's te ontwikkelen dat geschikt is voor toepassing van de twee laag-GWP-koudemiddelen R1234yf en R152a. Beide middelen zijn in principe geschikt als vervanger van R134a - dat vanwege zijn hoge GWP (1.430) sinds kort niet meer mag worden toegepast in nieuwe auto's. Volgens wetgeving van de EU mogen autofabrikanten alleen nog airconditioningsystemen inbouwen die een koudemiddel gebruiken met een GWP lager dan 150. Aan die eis voldoen R1234yf (GWP: 1) en R152 (GWP: 124), maar de middelen zijn gecategoriseerd als 'matig ontvlambaar' (R1234yf) en 'licht ontvlambaar' (R152a), wat sommige autofabrikanten huiverig voor toepassing maakt.

Secundaire vloeistof

Binnen het gezamenlijke ontwikkelingsprogramma is een Tata-model uit een nieuwe generatie voertuigen geselecteerd, waar een prototype van het te ontwikkelen SL-MAC-systeem in moet worden geïnstalleerd. Dit SL-MAC-systeem fungeert als tweetraps-airconditioner: het 'alternatieve' koudemiddel (R1234yf of R152a) koelt eerst een secundaire vloeistof, die op zijn beurt de lucht in de cabine koelt. Volgens Tata moet dit nieuwe proces 'het veilig gebruik van licht ontvlambare koudemiddelen met een hoge koelcapaciteit mogelijk maken, koudemiddelverlies minimaliseren en optimale thermodynamische efficiëntie bereiken'.

Secundaire vloeistof

Het systeem schakelt de compressor uit tijdens het optrekken van de automotor, terwijl het daarbij nog steeds koele lucht afgeeft. Dat laatste geldt ook als de motor voor korte tijd wordt uitgeschakeld, zodat het aircosysteem na het herstarten van de motor veel sneller weer de gewenste cabinetemperatuur realiseert. Naast voordeel op het gebied van energie-efficiëntie (men gaat uit van 3 procent brandstofbesparing), maakt het SL-MAC-systeem de toepassing van koudemiddelen mogelijk die zich wegens hun ontvlambaarheid niet in de cabine mogen bevinden. Het koudemiddel blijft altijd in de motorruimte; alleen de secundaire vloeistof circuleert door het binnengedeelde van het aircosysteem.

Vergelijkende test

Door het nieuwe systeem met twee verschillende koudemiddelen te testen, wil het ontwikkelteam van Tata de 'levenscyclus-koolstofvoetafdruk' van R152a vergelijken met die van R1234yf, en de fabricage- en aanschafkosten van de twee versies in kaart brengen. Op basis hiervan moet uiteindelijk duidelijk worden welke variant zowel in economisch als ecologisch opzicht de meest duurzame variant is, waarna hij uiteindelijk op de markt wordt geïntroduceerd.

Bron: IIR/IIF en http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/nieuws/nieuwe-auto-ac-laag-gwp-koudemiddelen-88521