Informatie Europesche verordening Certificatie koeltechnisch personeel en bedrijven

Wetgeving vanuit de Europsche Unie vereist sinds 1 januari 2015 dat elk koeltechnisch bedrijf en haar technische personeelsleden welke uitvoerende werkzaamheden verrichten met gefluoriserende gassen (F-gassen) welke HFK's bevatten een certificaat. Deze certificaten dienen te worden verkregen bij een bevoegd en erkend opleidingsinstituut.

Dit alles is gericht om de substantiële uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

lees meer: