Beoordelingsrichtlijn BRL100 versie 2.0 vastgesteld door Rijkswaterstaat

De herziene Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen BRL100, versie 2.0 is op 6 juni 2019 vastgesteld door Rijkswaterstaat (RWS). De huidige BRL100 is aangepast om deze geschikt te maken voor accreditatie door de Raad van Accreditatie (RvA). De versie BRL100 2.0 is inhoudelijk getoetst door RvA en onlangs akkoord bevonden. De grootste verandering staat in deel III eisen aan de certificeringsinstelling en –procedure. NVKL zal waar nodig het BRL100 handboek aanpassen en u tijdens de regiobijeenkomsten aankomend najaar inhoudelijk informatie verschaffen over de wijzigingen.

Raadpleeg hier voor de nieuwe BRL100

Beoordelingsrichtlijn BRL100 versie 2.0 vastgesteld door Rijkswaterstaat