Belangrijke informatie over de quotadaling in 2024

Volgens de F-Gas II regelgeving is er sinds 1 januari 2024 een belangrijke quotadaling voor het op de markt brengen van gefluoreerde broeikasgassen (de zogenaamde F-gassen).

De nieuwe F-Gas III regelgeving zal naar verwachting in april in werking treden en daardoor gaat de afschaling van de quota een stuk sneller en heeft men als doel om in 2050 tot nul uit te komen.

Zo wordt er dit jaar een quotadaling van maar liefst 40% ingezet!

Wat betekent dit concreet voor u?

Door deze quotadaling zal er minder koudemiddel met hoge GWP waarden beschikbaar zijn en zullen er mogelijke ernstige tekorten ontstaan op de markt.

Wij gaan steeds tot het uiterste om u aan uw behoeften te kunnen voldoen, maar ook wij zijn genoodzaakt om de quotadaling te respecteren.